FANDOM


Oranje Blanje Blou, is die amptelike volkslied van Bravoland.

Lirieke Edit

Die Hoogland is ons woning, die land van son en veld, waar woeste vryheidswinde waai oor graf van meenge held, Die ruimtes het ons siel gevoed, ons kan g'n slawe wees, want vryer as die arensvlug, die vlugte van ons gees.

Dis die tyd, dis die dag om te handhaaf en te bou Hoog die hart, hoog die vlag, hoog Oranje Blanje Blou Ons gaan saam die donker toekoms in om as een te sneuwel of oorwin met ons oog gerig op jou, ons Oranje Blanje Blou!

Die ruwe berge reekse staan hoog teen awendlug, soos gryse ewighede daar versteen, verstyf in vlug, En stewig soos die grou graniet ons Boeretrots en trou, die fondament waarop ons hier 'n nuwe nasie bou.

Dis die tyd, dis die dag om te handhaaf en te bou Hoog die hart, hoog die vlag, hoog Oranje Blanje Blou Ons gaan saam die donker toekoms in om as een te sneuwel of oorwin met ons oog gerig op jou, ons Oranje Blanje Blou!

Die God van onse vaders het ons hierheen gelei, ons dien Sy grootse skeppingsplan, solank ons Boere bly, Ons bui ons hoofde voor Hom alleen, en as Hy ons verhoor, omgord ons bly die lendene. Die toekoms wink daar voor.

Dis die tyd, dis die dag om te handhaaf en te bou Hoog die hart, hoog die vlag, hoog Oranje Blanje Blou Ons gaan saam die donker toekoms in om as een te sneuwel of oorwin met ons oog gerig op jou, ons Oranje Blanje Blou!